WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGOROK 2013

Średnie wyniki w procentach (%)


część humanistyczna
część matematyczno -
przyrodnicza
część językowa
j.polski
historia
WOS
matematyka
przedmioty przyrodnicze
język angielski
podst.
język angielski
rozsz.
język niemiecki
podst.
język niemiecki
rozsz.
szkoła
58,4
55,3
50,1
66,6
68,7
54,2
65,3
61,2
gmina
60,8
56,9
48,5
60,1
70,8
55,3
66,7
52,4
województwo
59,5
56,3
47,3
58,1
64,1
47,3
69,4
58,2ROK 2012

Średnie wyniki w procentach (%)


część humanistyczna
część matematyczno -
przyrodnicza
część językowa
j.polski
historia
WOS
matematyka
przedmioty przyrodnicze
język angielski
podst.
język angielski
rozsz.
język niemiecki
podst.
język niemiecki
rozsz.
szkoła
68,7
59,7
46
53
68
55
75
46
gmina
64,3
61
47,3
50,6
---
---
---
---
województwo
63,5
59,7
46,7
49,1
---
---
---
---ROK 2011

Średnie wyniki w punktach

2011 część humanistyczna część matenatyczno -
przyrodnicza
część językowa
szkoła 24,3 23,5 23,9
gmina 23,8 22,6 ---
powiat 23,1 21,8 ---
województwo 24,6 22,9 ---ROK 2010

Średnie wyniki w punktach

2010 część humanistyczna część matenatyczno -
przyrodnicza
szkoła 32,3 28,6
gmina 31,6 23,6
województwo 30,2 23,5ROK 2009

Średnie wyniki w punktach

2009 część humanistyczna część matenatyczno -
przyrodnicza
szkoła 34,0 28,4
gmina 32,7 25,9
województwo 31,2 23,5ROK 2008

Średnie wyniki w punktach

2008 część humanistyczna część matenatyczno -
przyrodnicza
szkoła 36,7 33,0
gmina 31,3 27,4
województwo 29,9 26,4ROK 2007

Średnie wyniki w punktach

2007 część humanistyczna część matenatyczno -
przyrodnicza
szkoła 31,5 27,9
gmina 32,3 25,8
województwo 30,3 24,9ROK 2006

Średnie wyniki w punktach

2006 część humanistyczna część matenatyczno -
przyrodnicza
szkoła 32,8 26,4
gmina 32,2 24,2
województwo 30,3 23,4ROK 2005

Średnie wyniki w punktach

2005 część humanistyczna część matenatyczno -
przyrodnicza
szkoła 34,0 27,6
gmina 33,8 24,7
województwo 31,6 23,6ROK 2004

Średnie wyniki w punktach

2004 część humanistyczna część matenatyczno -
przyrodnicza
szkoła 26,1 21,3
gmina 27,0 24,5
województwo 26,4 23,3ROK 2003

Średnie wyniki w punktach

2003 część humanistyczna część matenatyczno -
przyrodnicza
szkoła 35,1 32,8
gmina 31,7 26,8
województwo 29,8 24,2ROK 2002

Średnie wyniki w punktach

2002 część humanistyczna część matenatyczno -
przyrodnicza
szkoła 30,0 27,8
gmina 30,4 29,9
województwo 29,7 26,6


© Publiczne Gimnazjum nr 4