.

Nasza szkoła przystąpiła do projektu "Szkoła Dobrze Wychowana", która jest adresowana do uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców.

Celem projektu jest współpraca w dziedzinie wspomagania działań wychowawczych szkół i placówek oraz kształtowanie właściwych postaw uczniów, budowanie prawidłowych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami.


Zapraszamy na stronę:
http://www.wychowanie24.pl/index.html

© Publiczne Gimnazjum nr 4