.Przewodnicząca - Kamila Lisiecka - II b

Z-ca przewodniczącego - Wiktor Kurtz - II a

Sekretarz - Nicholas Cendal - III a

Skarbnik - Rafał Frasek - III a

Protokolant - Jakub Woźny - I a

Członkowie - Fabian Lepsy - II a
                  Marcin Dragon - I a
Z okazji Tygodnia Walki z AIDS Samorząd Uczniowski zachęca wszystkich uczniów do noszenia czerwonej kokardki, która jest symbolem solidarności z chorymi na AIDS.


Regulamin "LIGI KLASOWEJ"
© Publiczne Gimnazjum nr 4