.


W roku szkolnym 2014/2105 honorowym tytułem i certyfikatem „Przyjaciela szkoły” zostali nagrodzeni:
- za pomoc i gościnność, którymi wykazali się w trakcie wizyty uczniów i nauczycieli z Francji, odwiedzających nasz kraj:

Aleksandra i Rafał Mrugała
Klaudia i Paweł Nowak
Jolanta i Kordian Kacy
Franciszka i Sebastian Stanosek
Agnieszka i Krzysztof Bosiek
Małgorzata i Waldemar Pilak
Anna i Romuald Jantos
Justyna i Marek Maruska
Teresa i Krzysztof Patrzek
Irena Woźny
Maria i Janusz Kamosz

- Edward Jonczyk – kierowca autobusu PKS, który zawsze kulturalnie i życzliwością odnosi się do gimnazjalistów, ucząc ich swoją postawą zasad kulturalnego komunikowania się,
- Ginter Blys i Krystian Bieniek za wieloletnią współpracę w organizowaniu dyskotek szkolnych w sali dyskoteki Check Point w Kujakowicach Górnych,
- Konrad Luxa, Henryk Grandt i Piotr Trybuś za wieloletnią, bezinteresowną pomoc, zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Z wyrazami wdzięczności: Dyrektor szkoły, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 4NASI PRZYJACIELE

(SPONSORZY)


Jarosław Kielar
Burmistrz Miasta Kluczborka

Henryk Musiał
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki

Ryszard Okaj
Kierownik Kampusu Sportowo – Rekreacyjnego
„Stobrawa” w Kluczborku

Wioleta i Alfred Kurtz
Składy Budowlane. Handel i Usługi
Kujakowice Górne

Adela i Tomasz Lepsy
Zakład Stolarski
Kujakowice Górne

Maria i Andrzej Frasek
Instalatorstwo Sanitarne i Co.
Kujakowice Górne

Beata i Józef Fichte
Gospodarstwo Hodowlane
Kujakowice Dolne

Beata i Gerard Gnacy
„Atar-Dex” Ppuh
Łowkowice

Agnieszka i Rafał Woźny
“Fin – Pasz”
Kujakowice Górne

Rada Rodziców
Publicznego Gimnazjum nr 4
w Kujakowicach Górnych

Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc, która umożliwiła nam zorganizowanie w naszym gimnazjum programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów”.

Dyrektor, pedagog szkolny, grono pedagogiczne i uczniowie
Publicznego Gimnazjum nr 4 w Kujakowicach Górnych.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA HONOROWEGO TYTUŁU "PRZYJACIELA SZKOŁY"
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 4 IM.KS.DR.JANA DZIERŻONA
W KUJAKOWICACH GÓRNYCH
© Publiczne Gimnazjum nr 4