KADRA PEDAGOGICZNADYREKTOR SZKOŁY

mgr Urszula Kaluza - nauczyciel chemii, matematyki
mgr Małgorzata Jantos - Luxa - nauczyciel matematyki, fizyki, informatykimgr Anna Bereska - Trybuś - nauczyciel języka polskiegomgr Grażyna Olejniczak - nauczyciel języka angielskiegomgr Daria Bykowska - nauczyciel języka niemieckiegomgr Maria Kamosz - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, zajęć artystycznych, wychowania do życia w rodzinie, muzyki, plastykimgr Irena Styrczewska - nauczyciel biologii, informatyki, zajęć technicznych, edukacji dla bezpieczeństwamgr Urszula Langner - nauczyciel geografiimgr Damian Ciossek - nauczyciel wychowania fizycznegoks. Piotr Glinka - nauczyciel religiimgr Krystyna Kamińska - pedagog szkolnymgr Krystyna Kusaj - bibliotekarz
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI


Juta Grandt - sekretarz szkoły

Anida Haładyn

Irena Wargulec

Paweł Przywara

© Publiczne Gimnazjum nr 4