Kalendzarz imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2014/2015


Lp. Tematyka Termin Odpowiedzialni

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2014r. Dyrektor

2. Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego 23.09.2014r. Samorząd Uczniowski
D. Ciossek

3. Otrzęsiny
Dzień chłopaka
30.09.2014r. Samorząd Uczniowski
D. Ciossek

I. Styrczewska,
K. Kusaj,
M. Jantos-Luxa,
D. Galik

4. Święto Pieczonego Ziemniaka 24.09.2014r. D. Ciossek

5. Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2014r. klasa I A
D. Bykowska
D. Ciossek

6. Dzień Papieski 16.10.2014r. D. Galik
K. Kusaj

7. Dzień Patrona Szkoły 21.10.2014r. G. Olejniczak
A. Bereska-Trybuś

8. Dyskoteka 28.10.2014r. SU

K. Kamińska
U. Langner
D. Bykowska
M. Kamosz
G. Olejniczak
A. Bereska-Trybuś

9. Święto Odzyskania Niepodległości 07.11 2014r. M. Kamosz
U. Langner

10. Andrzejki 25.11.2014r. wychowawcy

11. Debata dotycząca uzależnień (alkoholizm) 09.12.2014r. K. Kamińska
I. Styrczewska

12. Przedstawienie teatralne I półrocze A. Bereska-Trybuś

13. Mikołajki grudzień 2014r. Samorząd Uczniowski

14. Wigilia 19.12.2014r. klasa IIIa i III b

M. Jantos-Luxa
I. Styrczewska

15. Podsumowanie I półrocza 2 lub 3 luty 2015r. Dyrektor

16. Dzień Bezpiecznego Internetu luty 2015r. M. Jantos-Luxa
I. Styrczewska

17. Walentynkowe Spotkanie z Poezją -
spotkanie autorskie z p. Agnieszką Chrobot
12.02.2015r. G. Olejniczak
M. Kamosz

18. Szkolne rekolekcje wielkopostne

marzec/kwiecień 2015r. D. Galik

19. Dzień Otwartych Drzwi

10.03.2015r. I. Styrczewska

20. Pierwszy Dzień Wiosny 20.03.2015r. Samorząd Uczniowski

K. Kamińska

21. Światowy Dzień Książki kwiecień/maj 2015r. K. Kusaj

22. Światowy Dzień Zdrowia i Ziemi maj 2015r. wychowawcy klas

23. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 05.05.2015r. M. Kamosz

24. Bawmy się w teatr - przedstawienie teatralne w języku polskim i języku angielskim

maj/czerwiec 2015r. A. Bereska-Trybuś
G. Olejniczak

25. Wymiana partnerska ze szkołą w Dzierżoniowie

maj/czerwiec 2015r. U. Langner
K. Kusaj

26. Dzień Dziecka
Dzień Sportu
Podsumowanie akcji"Zachowaj Trzeźwy Umysł"
24.06.2015r. D. Ciossek
K. Kamińska

27. Spotkanie z ciekawymi ludźmi w ciągu roku szkolnego G. Kamińska

27. Spotkanie z ciekawymi ludźmi (ciekawe zawody, absolwenci) jako nawiązywanie i realizacja współpracy ze środowiskiem lokalnym w ciągu roku szkolnego K. Kamińska

28. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 26.06.2015r. kl. III a, III b
I. Styrczewska
M. Jantos-Luxa
© Publiczne Gimnazjum nr 4