KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/20161.
Rozpoczęcie roku szkolnego
1 września 2015 r.

2.
Zimowa przerwa świąteczna
23 grudnia 2015 r. - 6 stycznia 2016 r.

3.
Klasyfikacja śródroczna.
Zakończenie I półrocza

26 stycznia 2016 r.

4.
Ferie zimowe
1 lutego -
14 lutego 2016 r.

5.
Wiosenna przerwa świąteczna
24 - 29 marca 2016 r.

6.
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku gimnazjum:
- część humanistyczna
- część matematyczno - przyrodnicza
- język obcy nowożytny

dodatkowe terminy:
- część humanistyczna
- część matematyczno - przyrodnicza
- język obcy nowożytny


18 kwietnia 2016 r.
19 kwietnia 2016 r.
20 kwietnia 2016 r.


1 czerwca 2016 r.
2 czerwca 2016 r.
3 czerwca 2016 r.

7.
Dni wolne od zajęć
dydaktyczno - wychowawczych:

4, 5 stycznia 2016 r.

18, 19, 20 kwietnia 2016 r.
(dla kl. I i II)

2 maja 2016 r.

27 maja 2016 r.

8.
Klasyfikacja roczna
20 czerwca 2016 r.

9.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

24 czerwca 2016 r.

10.
Wakacje
25 czerwca -
31 sierpnia 2016 r.


© Publiczne Gimnazjum nr 4