Gimnazjalny projekt edukacyjny
Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 20 sierpnia 2010 r. nałożyło na szkoły gimnazjalne wymóg zorganizowania pracy metodą zespołowego projektu edukacyjnego.

Do projektu edukacyjnego przystępują uczniowie klas Gimnazjum, w których realizowana jest podstawa kształcenia ogólnego określona w rozporządzwniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r.)

Projekty edukacyjne realizują uczniowie klas drugich i trzecich. Decyzję o realizacji projektu edukacyjnego w danym roku szkolnym podejmuje Rada Pedagogiczna.

Celem gimnazjalnego projektu edukacyjnego jest nie tyle samo działanie uczniów , co rozwiązanie konkretnego problemu. Stawiany przed uczniami problem powinien budzić ich zainteresowanie, a jego rozwiązanie powinno być wyzwaniem.

Uczniowie, szukając samodzielnie rozwiązania problemu, zdobywają nową wiedzę i nowe umiejętności, a grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektów dają uczniom szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.

Wszystkie grupy zadaniowe przy pomocy nauczycieli - opiekunów opracowują karty pracy, ustalają szczegółowe zadania oraz czas ich realizacji, które zostaną podsumowane i zaprezentowane w maju.

Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę z zachowania zgodnie z zasadami ustalonymi w WZO.

                                                                                               


Tematyka projektów edukacyjnych realizowanych w roku szkolnym 2014/2015

Tematyka projektów edukacyjnych realizowanych w roku szkolnym 2013/2014


L.p. Temat Opiekun
1. Jak żyją obywatele w państwie totalitarnym? Oblicza dyktatury.

Anna Bereska - Trybuś
2. Co jest przyczyną nierówności społecznej? Jak można temu przeciwdziałać?

Anna Bereska - Trybuś
3. Czy współcześni gimnazjaliści chcą zmienić świat? Konformizm czy nonkonformizm?

Anna Bereska - Trybuś
4. "Historię tworzą losy zwykłych ludzi" - wspomnienia naszych bliskich na temat przeżyć II wojny światowej.

Maria Kamosz
5. Dlaczego powinno się korzystać z alternatywnych źródeł energii?

Irena Styrczewska
6. Jakie niebezpieczeństwa wynikają z długotrwałego przebywania w hałasie?

Irena Styrczewska
7. Wynalazki z krajów niemieckojęzycznych.

Daria Bykowska
8. Jaką rolę w poznawaniu świata odegrali polscy geografowie i podróżnicy?

Urszula Langner
9. Czy dostrzegamy symetrię w naszym otoczeniu?

Małgorzata
Jantos-Luxa
10. Zagrożenia nowymi technologiami - zagrożenia cywilizacyjne.

Małgorzata
Jantos-Luxa
11. Fale elektromagnetyczne - dobrodziejstwo czy zagrożenie?

Małgorzata
Jantos-Luxa
12. Komu i dlaczego potrzebna jest rodzina? Jak ją wspierać?

Dorota Galik
13. Ciekawe zwyczaje i obrzędy świąteczne w krajach anglojęzycznych.

Grażyna Olejniczak
14. Zdrowie - najlepsza inwestycja. Jakie czynniki zagrażające zdrowiu wstępują w Twoim środowisku lokalnym?

Damian Ciossek
15. Sławni fizycy - niezwykli ludzie.

Józef Leszczyński© Publiczne Gimnazjum nr 4