CZAS PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


Wtorek - 8.0 - 12.30

Piątek - 9.00 - 12.30


REGULAMIN

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, absolwenci, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Książki wypożycza się bezpłatnie.
3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 3 tygodni.
4. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni. Można prolongować książki.
5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad itp. mają prawo do wypożyczania większej ilości książek jednorazowo na dłuższy termin.
6. Książki należy szanować jako dobro społeczne, mienie szkoły. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ja odkupić bądź zwrócić inną o wartości uzgodnionej z bibliotekarzem.
8. Pod koniec roku szkolnego książki należy zwrócić w ogłoszonym terminie (2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego).
9 Każdy uczeń powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki.
© Publiczne Gimnazjum nr 4