Uczniowie mogą rozwijać pasje i talenty uczestnicząc w licznych zajęciach pozalekcyjnych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Projekty realizowane w roku szkolnym 2012/2013:

"Rozwój kompetencji i kreatywności uczniów z terenów wiejskich Gminy Kluczbork"

"Wielostronny Międzynarodowy Projekt Partnerski – COMENIUS"


Partnerstwo i współpraca: PG nr 4 im.ks. dr. J. Dzierżona w Kujakowicach Górnych - gmina Kluczbork oraz SP nr 9 im. M. Kopernika - Dżierżoniów


"Program przeciwdziałania wadom postawy"


Program profilatyczny "Trzeźwy Umysł"


Program profilaktyczny "Trzymaj formę"

Projekty kontynuowane w roku szkolnym 2011/2012:


"KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM"

Projekt realizowany przez Gminę Kluczbork we współpracy z partnerską Gminą Dzierżoniów i Gminę Serock.


Uczniowie mogą uczestniczyć w następujących blokach:
– Od matematyki do przyrody
– Młody Biznesmen

Wielostronny Międzynarodowy Projekt Partnerski – COMENIUS


Projekty realizowane w roku szkolnym 2010/2011:


"KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM"

Projekt realizowany przez Gminę Kluczbork we współpracy z partnerską Gminą Dzierżoniów i Gminę Serock.


Uczniowie mogą uczestniczyć w następujących blokach:
– Od matematyki do przyrody
– Młody Biznesmen


Wielostronny Międzynarodowy Projekt Partnerski – COMENIUS
Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla wsparcia potrzeb i ambicji uczniów z obszarów wiejskich Gminy Kluczbork – j. angielski i wsparcie psychologiczno – pedagogiczne.
Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego
Program English Teaching – Kultura jedną z dróg do sukcesu
© Publiczne Gimnazjum nr 4