KONTAKT ZE SZKOŁĄ


Publiczne Gimnazjum nr 4 im. ks. dr. Jana Dzierżona

46 - 211 Kujakowice Górne, ul. XXX lecia 37

tel. 77/4131994

email: pg4.kujakowice@ao.kluczbork.pl,

http://www.pg4.kujakowice.pl


Dyrektor Gimnazjum: mgr Urszula Kaluza
© Publiczne Gimnazjum nr 4